Podle výzkumu eMarketer byl v roce 2000 v USA s 8 miliardami dolarů podíl on-line reklamy na celkových výdajích za reklamu v médiích 3,3 %. Odhaduje se, že v roce 2009 dosáhnou výdaje na on-line reklamu 22,3 miliardy dolarů a na celkových výdajích se budou podílet 7,5 %.Vhodný typ internetové reklamy je nutné vybírat podle zvolených cílů a odhadu efektivnosti jejich naplnění. Pro B2B může být vhodnější e-mailing, pro B2C spíše placená reklama ve vyhledávačích. Cílem internetového marketingu je oslovit uživatele, přivést ho na web a přesvědčit...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?