Agentura B-inside realizovala v loňském roce jednu z vln svého výzkumu zaměřeného na marketing firem podnikajících na trhu B2B. V rámci projektu Marketing B2B firem v ČR bylo dotazováno 250 respondentů, především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem.

Nejčastější aktivity

V rámci aktivit B2B marketingu je třeba rozlišovat, zda jsou směřovány ke všem zákazníkům, nebo pouze k VIP. Plošně ke všem zákazníkům jsou nejčastěji využívána vánoční přání (70 %), dále levnější reklamní předměty v hodnotě do 50 Kč (51 %), personalizovaná korespondence (38 %) a newslettery (30 %). Dostanete-li od klienta luxusní reklamní dárek v hodnotě nad 200 Kč, pozvání na oběd či na zákaznický den, můžete si být téměř jisti, že jste považováni za významného klienta.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?