V letošním roce slaví Český institut pro marketing (CIMA) dvacáté výročí od svého založení. Dnešní CIMA byla založena na základě dohody mezi vládou ČR a Nizozemského království. Na základě této dohody z roku 1993 bylo přeneseno know-how certifikace marketingu a systému vzdělávání v marketingu pověřenou nizozemskou organizací SRM, využívající stávající systém zkoušení NIMA v Nizozemsku (organizace pověřená státem pro certifikaci personálu v marketingu, managementu a prodeji), na nově vzniklou obdobnou organizaci v ČR. Na základě podnětu Ministerstva průmyslu České republiky byl ustanoven přípravný výbor ve složení Z. Kozák, M. Mandíková a G. Tomek, který organizoval první kroky CIMA od registrace organizace a stanov až po samostatnou činnost CIMA jako sdružení pod registrací MVČR. CIMA získala pro systém přípravy odborníků akreditaci od MŠMT ČR a stala se výhradním uživatelem tohoto systému podle projektu NIMA/MPO ČR.

Certifikace CIMA je nezávislý proces, jenž prokazuje profesionální způsobilosti fyzické osoby (tzv. kompetence) pro výkon činností, pro které je certifikována. CIMA dlouhodobě spolupracuje v rámci Evropské marketingové konfederace s dalšími členy EMC. Všechny členské země EMC vycházejí při certifikaci personálu v marketingu ze stejných (mezinárodních) požadavků na příslušnou odbornost.

Certifikační sekce CIMA certifikuje odborné kvalifikace:

- Marketing CIMA-A / funkce marketingový manažer - MCA 7/2012

- Marketing CIMA-B/ funkce marketingový specialista - MCB 7/2010

- Marketing CIMA-C/ funkce diplomovaný marketér - MCC 7/2010

- Prodej CIMA-A/ funkce obchodník-prodejce - PCA 7/2010

- Prodej CIMA-B/funkce manažer prodeje - PCB 7/2010

Za dobu existence CIMA prošlo vzdělávacím systémem CIMA 10 500 účastníků, z toho systémem přezkoušení způsobilosti téměř 5700 uchazečů. Průměrná úspěšnost u zkoušek za celé období existence je kolem 82 %.

Autoři: